270778_02

שים לב! יתכן והמייל יגיע לכרטיסיית ה'ספאם' או 'קידומי מכירות'.

אם כך, יש להעבירו לכרטיסיה 'ראשי' ולהגדיר שתמיד יעשה כן.


BG__0911
BG__0536
DSC00427